ฝ่ายธุรการ
หน้าแรก
เอกสารฝ่ายธุรการ
บุคลากร
 
เอกสารฝ่ายธุรการการเงิน
ลำดับที่
รายการ
Download
Updated
1
2
3
4
5
6
7
8
เอกสารลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้น อ.1 - ม.6
กำหนดการชำระค่าเทอม ปีการศึกษา 2561 ม.3 ขึ้น ม.4
กำหนดการชำระค่าเทอม ปีการศึกษา 2561 อ.3,ป.6
ใบสมัครเรียนพิเศษเย็น,วันเสาร์ ประจำปีการศึกษา 2/2560
ค่าเทอมภาคเรียนที่ 2/60
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/61
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2/60
เอกสารตัวอย่างการชำระค่าธรรมเนียม และแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคาร
7 ธ.ค. 60
27 พ.ย. 60
20 พ.ย. 60
29 ก.ย. 60
11 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
31 ก.ค. 60
31 ก.ค. 60