ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซร์ของโรงเรียนเรา | ปรัชญาโรงเรียน "ซื่อสัตย์ เมตตาวิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม" | คำขวัญของโรงเรียน "ริเริ่ม รอบรู้ กตัญญู สามัคคี"
Slides โดย www.itangmo.com
Slide 1
Slide 2
Slide 4
Slide 5
[17 พ.ค. 61]
เอกสารลงทะเบียนเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2561 รายละเอียด
[10 พ.ค. 61]
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
[26 เม.ย. 61]
แบบรายงาน และขยายผลประชุม อบรม สัมมนา ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
 
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
12 พฤษภาคม 2561
ค่ายผู้นำสภานักเรียน
15 พฤษภาคม 2561
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับ บริบาล , อ.1 และ ป.1 ถึง ม.6
17 พฤษภาคม 2561
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับ อ.2 - อ.3
18 พฤษภาคม 2561
มิสซาเปิดปีการศึกษา , ประชุมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
21 พฤษภาคม 2561
พิธีมอบเข็มสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 , กิจกรรมอนุรักษ์สิงแวดล้อม
22 พฤษภาคม 2561
เริ่มเรียนพิเศษตอนเย็น
23 พฤษภาคม - 5 กันยายน 2561
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียน English for TCAS
24 พฤษภาคม 2561
มอบป้ายครองครัวพอเพียง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-4 ณ ห้องประชุมใหญ่
25 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมเรียนรู้สู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1
28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561
สัปดาห์เลือกตั้งหัวหน้าห้อง
28 พฤษภาคม 2561
เริ่มต้นกิจกรรมจิตอาสา
29 พฤษภาคม 2561
วันวิสาขบูชา (หยุดเรียน)
31 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (นิทรรศการ)
1 - 3 มิถุนายน 2561
ค่ายเยาวชนต้นแบบจิตอาสาและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี
1 มิถุนายน 2561
มิสซาศุกร์ต้นเดือน , กิจกรรมเรียนรู้สู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2
2 มิถุนายน 2561
เริ่มเรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 
Month/Day/Year
Evens
May 12th, 2018
Student Council Camp
May 15th, 2018
Beginning of First Term Academy Year 2018
(Pre-Kindergarten , Kindergarten Grade 1 , Grade 1 - 12)
May 17th, 2018
Beginning of First Term Academy Year 2018
(Kindergarten Grade 2 - 3)
May 18th, 2018
Beginning New Academy Year Mass ,
Students Meeting for Grade 10 - 12
May 21st, 2018
Give school pins to the Student Council ,
Environmental Conservation Activity
May 22nd, 2018
Beginning After School's Classes
May 23rd - June 5th, 2018
English Extra Course for TCAS (Grade 12)
May 24th, 2018
Porpeang Family Activity for Grade 9 - 10
May 25th, 2018
First Guidance to Further Study Activity
May 28th - June 1st, 2018
Student Leadership Class Election
May 28th , 2018
Beginning Volunteer Activities
May 29th , 2018
Visakha Buja Day (Office Holiday)
May 31th , 2018
World No Tobacco Day Exhibition
June 1st - 3rd , 2018
Young Role Model Volunteer And Environmental Camp
at Kanchanaburi Province
June 1st , 2018
Month Mass , Second Guidance to Further Study Activity
June 2nd , 2018
Beginning Saturday's Class
 
年 / 月/ 日
活动
2018年 5月份12日
xué sheng wěi yuán huì yīng
学生委员会营
2018 年5月份15日
2018nián dìyī xué qī kāi xué yòu ěr yuán tuō bān,
xiǎo bān jí xiǎoxué–chūzhōng-gāozhōng
2018年第一学期开学幼儿园托班,小班及小学-初中-高中
2018 年5月份17日
2018nián dì yī xué qī kāi xuéyòu ěr yuán zhōng bān ,dà bān
2018年第一学期开学幼儿园中班,大班
2018 年5月份18日
tiān zhǔ jiào xìn tú xué qī jì huì jí gāo zhōng huì yì
天主教信徒学期集会及高中会议
2018 年5月份21日
2018nián dì yī xué qī xué sheng wěi yuán huì jì yǔ
2018年第一学期学生委员会仪式与环境保护活动
2018 年5月份22日
péi xùn bān kāi xué
培训班开学
2018 年5月份23日 - 9月份 5日
gāo sān yīng yǔ zhī shí diǎn fú dǎo
高三英语知识点辅导 English for TCAS
2018 年5月份24日
rè xīn gōng yì chū sān –gāo yī nǚ yíng xué sheng huì yì
热心公益 初三-高一女营学生会议
2018 年5月份25日
dì yī cì huó dòng kuà jìng dà xué xiào yuán
第一次活动跨境大学校园
2018 年5月份28日 – 6月份1日
xuǎn jǔ bān zhǎng
选举班长
2018 年5月份28日
xuǎn jǔ bān zhǎng
选举班长
2018 年5月份29日
fàng jià fó dàn jié
放假佛诞节
2018 年5月份31日
shì jiè jìn yān rì
世界禁烟日
2018 年6月份1-3日
běi bì fǔ yíng zhì yuàn zhě huán bǎo
北碧府营志愿者环保
2518 年6月份1日
tiān zhǔ jiào xìn tú ,dì èr cì huó dòng kuà jìng dà xuéxiào yuán
天主教信徒,第二次活动跨境大学校园
2518 年6月份2日
dì yī xué qī zhāo sheng lǐ bāi liù fú xí bān
第一学期招生礼拜六复习班