ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซร์ของโรงเรียนเรา | ปรัชญาโรงเรียน "ซื่อสัตย์ เมตตาวิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม" | คำขวัญของโรงเรียน "ริเริ่ม รอบรู้ กตัญญู สามัคคี"
 Slides โดย www.itangmo.com
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
[8 ธ.ค. 60]
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/60 ระดับชั้น ป.1 - ม.6  รายละเอียด
[7 ธ.ค. 60]
เอกสารลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้น อ.1 - ม.6
 รายละเอียด
[29 ก.ย. 60]
ใบสมัครเรียนพิเศษเย็น,วันเสาร์ ประจำปีการศึกษา 2/2560  รายละเอียด
[11 ส.ค. 60]
ค่าเทอมภาคเรียนที่ 2/60  รายละเอียด
[11 ส.ค. 60]
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/61  รายละเอียด
[31 ก.ค. 60]
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2/60,1/61  รายละเอียด
[31 ก.ค. 60]
แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคาร  รายละเอียด
[5 มิ.ย. 60]
ขั้นตอนการขอเอกสารหลักฐานการศึกษาห้องวัดผล  รายละเอียด
 
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
28 มีนาคม - 27 เมษายน 2561
การเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
6 เมษายน 2561
หยุดทำการในวันจักรี
11 เมษายน 2561
กิจกรรมวันสงกรานต์
12 - 16 เมษายน 2561
หยุดสงกรานต์
27 เมษายน 2561
กิจกรรมปิด Summer (แสดงศักยภาพ)
28 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2561
โรงเรียนปิดทำการ(ติดต่อสอบถาม รับบริการต่างๆ ได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์และห้องการเงิน)
5 - 6 พฤษภาคม 2561
ปฐมนิเทศ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
12 พฤษภาคม 2561
ค่ายผู้นำสภานักเรียน
15 พฤษภาคม 2561
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับ บริบาล , อ.1 และ ป.1 ถึง ม.6
17 พฤษภาคม 2561
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับ อ.2 - อ.3
 
March 26th - April 27th, 2018
Summer Class 2017
April 6th, 2018
Official Holiday of Chakri Memorial's Day
April 11th, 2018
Songkran Activity
April 12th - 16th, 2018
Official Holiday of Songkran's Day
April 27th, 2018
Summer Course Talent Show
April 28th - May 6th, 2018
Vacation Days 2018
May 5th - 6th, 2018
Student orientation for Grade 10
May 12th, 2018
Student Council Camp
May 15th, 2018
Beginning of First Term Academy Year 2018
(Pre-Kindergarten , Kindergarten Grade 1,Grade 1 - 12)
May 17th, 2018
Beginning of First Term Academy Year 2018
(Kindergarten Grade 2 - 3)
 
年 / 月/ 日
活动
2018 年 3 月份 28 日 - 4 月份 27 日
2018 nián shǔ jià bān bì mù
2018年暑假班闭幕
2018 年 4 月份 6 日
xiàn fǎ jì niàn rì fàng jià
宪法纪念日放假
2018 年 4 月份 11 日
sòng gāng jié huó dòng
宋干节(活动)
2018 年 4 月份 12 日 - 16 日
Sòng gāng jié fàng jià
宋干节放假
2018 年 4 月份 27 日
Shǔ jià bì mù kuò zhǎng zhī shí
暑假闭幕(扩展知识)
2018 年 4 月份 28 日 - 5 月份 6 日
quán xiào fàng jià
全校放假
2018 年 5 月份 5 - 6 日
gāo zhōng sì nián jí jiào yù
高中四年级(教育)
2018 年 5 月份 12 日
xué sheng wéi yuán huì (yíng)
学生委员会(营)
2018 年 5 月份 15 日
2018 nián dì yī xué qí kāi xué
(xiǎoxué -chū –gāo zhōng-qīn zi bān yòu ér yuán xiǎo bān)
2018年第一学期开学 (小学-初-高中-亲子班 幼儿园小班)
2018 年 5 月份 17 日
2018 nián dì yī xué qí kāi xué yòu ěr yuán
(dà bān- zhōng bān)
2018年第一学期开学 幼儿园(大班-中班)