ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซร์ของโรงเรียนเรา | ปรัชญาโรงเรียน "ซื่อสัตย์ เมตตาวิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม" | คำขวัญของโรงเรียน "ริเริ่ม รอบรู้ กตัญญู สามัคคี"
 Slides โดย www.itangmo.com
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
[8 ธ.ค. 60]
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/60 ระดับชั้น ป.1 - ม.6  รายละเอียด
[7 ธ.ค. 60]
เอกสารลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้น อ.1 - ม.6
 รายละเอียด
[29 ก.ย. 60]
ใบสมัครเรียนพิเศษเย็น,วันเสาร์ ประจำปีการศึกษา 2/2560  รายละเอียด
[11 ส.ค. 60]
ค่าเทอมภาคเรียนที่ 2/60  รายละเอียด
[11 ส.ค. 60]
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/61  รายละเอียด
[31 ก.ค. 60]
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2/60,1/61  รายละเอียด
[31 ก.ค. 60]
แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคาร  รายละเอียด
[5 มิ.ย. 60]
ขั้นตอนการขอเอกสารหลักฐานการศึกษาห้องวัดผล  รายละเอียด
 
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
1 กุมภาพันธ์ 2561
นักเรียน ม.6 อำลาสถาบัน
2 กุมภาพันธ์ 2561
มิสซาศุกร์ต้นเดือน , ติวเตรียมสอบ O-NET ชั้น ป.6,ม.3
3 กุมภาพันธ์ 2561
นักเรียน ป.6,ม.3 สอบ O-NET
4 กุมภาพันธ์ 2561
นักเรียน ม.3 สอบ O-NET
5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561
สัปดาห์ปิดกิจกรรมชมรม
7 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมจูงลูกไปเที่ยว (ทัศนศึกษาระดับปฐมวัย)
8 - 10 กุมภาพันธ์ 2561
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้น ม.5 เข้าค่ายเขาชนไก่
9 - 13 กุมภาพันธ์ 2561
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้น ม.6 เข้าค่ายเขาชนไก่
9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
ค่ายลูกเสือ ม.1 (ค่ายหัตถวุฒิ)
12 - 15 กุมภาพันธ์ 2561
ประชุมนักเรียนประจำเดือน
13 - 14 กุมภาพันธ์ 2561
นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป
15 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมตลาดนัดจิตอาสา
16 กุมภาพันธ์ 2561
สภานักเรียนสรุปผลงาน
16 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
ค่ายลูกเสือ ม.3 (ร.ร.นายร้อย จ.ป.ร.)
20 กุมภาพันธ์ 2561
นักเรียน ม.6 ติวสอบเข้มภาษาอังกฤษ และซ้อมรับวุฒิบัตร
21 กุมภาพันธ์ 2561
นักเรียน ม.4-ม.5 หยุดอ่านหนังสือ
22 กุมภาพันธ์ 2561
เรียนเสริมเย็นวันสุดท้าย
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
นักเรียน ม.4-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/60
23 กุมภาพันธ์ 2561
นักเรียน ม.1-ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/60 , สิ้นสุดการเรียนรู้แบบ Project Approach
24 กุมภาพันธ์ 2561
เรียนเสริมวันเสาร์ครั้งสุดท้าย
24 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
นักเรียน ม.6 สอบ Gat , Pat
26 - 27 กุมภาพันธ์ 2561
ทดสอบพัฒนาการด้านสติปัญญา อ.1-3
26 , 28 กุมภาพันธ์ , 2 มีนาคม 2561
นักเรียนประถม,มัธยม 1-5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/60
27 กุมภาพันธ์ 2561
อ.3 ซ้อมใหญ่ กิจกรรมยุวศิษย์ , นักเรียนประถม,มัธยม 1-5 หยุดอ่านหนังสือ
1 มีนาคม 2561
หยุดเนื่องในวันมาฆบูชา (นักเรียนประถม,มัธยม 1-5 หยุดอ่านหนังสือ)
6,8,16,19 กุมภาพันธ์ 2561
นักเรียน ม.6 สอบปลายภาค 2/2560
5,7,9,12,13,15 กุมภาพันธ์ 2561
นักเรียน ม.6 หยุดอ่านหนังสือ