ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซร์ของโรงเรียนเรา | ปรัชญาโรงเรียน "ซื่อสัตย์ เมตตาวิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม" | คำขวัญของโรงเรียน "ริเริ่ม รอบรู้ กตัญญู สามัคคี"
 Slides โดย www.itangmo.com
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 5
[29 ก.ย. 60]
ใบสมัครเรียนพิเศษเย็น,วันเสาร์ ประจำปีการศึกษา 2/2560  รายละเอียด
[11 ส.ค. 60]
ค่าเทอมภาคเรียนที่ 2/60  รายละเอียด
[11 ส.ค. 60]
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/61  รายละเอียด
[31 ก.ค. 60]
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2/60,1/61  รายละเอียด
[31 ก.ค. 60]
แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคาร  รายละเอียด
[5 มิ.ย. 60]
ขั้นตอนการขอเอกสารหลักฐานการศึกษาห้องวัดผล  รายละเอียด
 
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
2 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมนนทรีเกมส์ ปีการศึกษา 2560
3 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมวันลอยกระทง , มิสซาศุกร์ต้นเดือน , ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
4 พฤศจิกายน 2560
เริ่มเรียนพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2560
6 พฤศจิกายน 2560
เริ่มเรียนพิเศษตอนเย็น ภาคเรียนที่ 2/2560 , มอบเกียรติบัตรเด็กดีและนักเรียนซื่อสัตย์
8 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรม Day Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
8 , 15 , 22 , 29 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมเสริมศักยภาพทุกวันพุธเวลา 12.00 น. - 12.50 น.
11 - 12 พฤศจิกายน 2560
ค่ายจิตอาสาปลูกปะการัง
6 - 10 พฤศจิกายน 2560
ประชุมนักเรียนประจำเดือน
14 - 15 พฤศจิกายน 2560
นักเรียนคาทอลิก รับศีลอภัยบาป
15 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรม Day Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
18 พฤศจิกายน 2560
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3 , ประถมศึกษาปีที่ 6
19 พฤศจิกายน 2560
ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
22 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า , กิจกรรม Day Camp นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
24 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมนนทรีเกมส์ปฐมวัย ปีการศึกษา 2560
26 พฤศจิกายน 2560
ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
 
Month/Day/Year
Events
November 2nd, 2017
Sports Day Activity
November 3rd, 2017
Loi Krathong Activity , Monthly Missa , First Term Final-Exam Announcement Day
November 4th, 2017
Start up for Saturday Classes
November 6th, 2017
Start up for After School Classes , Certificate Ceremony for good and honest students
November 8th, 2017
Scout Day Camp for Grade 1
November 8th,15th,22nd,29th, 2017
Wednesday Activities at Noon
November 11th - 12th, 2017
Aquaculture of Coral Volunteer Camp
November 6th - 10th, 2017
Monthly Students Meeting
November 14th - 15th, 2017
Doing Penance for Sins for Catholic students
November 15th, 2017
Scout Day Camp for Grade 2
November 18th, 2017
School Parents Meeting for Kindergarten Grade 3 , Grade 6
November 19th, 2017
P.T.N. Science Camp for Grade 1 - Grade 6
November 22nd, 2017
Maha Thira Rat Chao's Day Activity, Day Camp for Grade 3
November 24th, 2017
Sports Day Activity for Kindergarten
November 26th, 2017
P.T.N. Science Camp for Grade 7 - Grade 10
 
年 / 月/ 日
活动
2017 年 11 月 2 日
2017年校运动会     2017 nián xiào yùn dòng huì
2017 年 11 月 3 日
活动 2017年第一学期期末考试公布成绩单 - 水灯节 - 天主教祷告
huó dòng 2017 nián dì yī xué qí qí mò kǎo shì gōng bù chén jí diān
- shuǐ dēng jié – tiān zhǔ jiào dǎo gāo
2017 年 11 月 4 日
第二学期周六中文补习班开课     dì èr xué qí zhǒu liù zhōng wén bǔ xī bān kāi kē
2017 年 11 月 6 日
第二学期下午中文补习班开课、“拾金不昧” 颁奖典礼
dì èr xué qí xià wǔ zhōng wén bǔ xí bān kāi kē “shí jīn bú mèi” bān jiǎng diǎn lǐ
2017 年 11 月 8 日
小学一年级集训日     xiǎo xué yī nián jí jí xùn rì
2017 年 11 月 8, 15, 22, 29 日
活动 周三中午 素质拓展     huó dòng zhōu sān zhōng wǔ sùn zhí tuò zhǎng
2017 年 11 月 11 - 12 日
环保志愿者夏令营     huán bāo zhì yàn zhě xià lìng yíng
2017 年 11 月 6 - 10 日
月底 学生会议     yuè dǐ xué sheng huì yì
2017 年 11 月 14 - 15 日
天主教学生授教聚会     tiān zhǔ jiào xué sheng sòu jiào jù huì
2017 年 11 月 15 日
活动 小学二年级集训日     huó dòng xiǎo xué èr nián jí jí xùn rì
2017 年 11 月 18 日
幼儿园 大班-小学六年级 (家长会)
yòu ěr yuán dà bān - xiǎo xué liù nián jí (jiā zhǎng huì)
2017 年 11 月 19 日
科学夏令营(小学部)     kē xué xià lìng yíng (xiǎo xué bù)
2017 年 11 月 22 日
活动 小学三年级童子军夏令营     huó dòng xiǎo xué sān nián jí tóng zǐ jūn xià lìng yíng
2017 年 11 月 24 日
2017年幼儿园运动会     2017 yòu ěr yán yùn dòng huì
2017 年 11 月 26 日
科学夏令营(初中部)     kē xué xià lìng yíng (chū zhōng bù)