ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซร์ของโรงเรียนเรา | ปรัชญาโรงเรียน "ซื่อสัตย์ เมตตาวิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม" | คำขวัญของโรงเรียน "ริเริ่ม รอบรู้ กตัญญู สามัคคี"
Slides โดย www.itangmo.com
Slide 1
Slide 2
Slide 3
[17 พ.ค. 61]
เอกสารลงทะเบียนเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2561 รายละเอียด
[10 พ.ค. 61]
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
[26 เม.ย. 61]
แบบรายงาน และขยายผลประชุม อบรม สัมมนา ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
 
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
4 กรกฏาคม 2561
พิธีมอบผ้าพันคอลูกเสือ Beaver
6 กรกฏาคม 2561
ตลาดนัดพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
8 กรกฏาคม 2561
ค่ายภาษาไทย (ระดับชั้น ป.4 - ม.3)
9 กรกฏาคม 2561
มอบเกียรติบัตรเด็กดีศรี พ.ท.น. / นักเรียนซื่อสัตย์
10 - 11 กรกฏาคม 2561
นักเรียนคาทอลิก รับศีลอภัยบาป
16,18,20 กรกฏาคม 2561
นักเรียน ม.1-ม.3 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
16,18,20,23 กรกฏาคม 2561
นักเรียน ม.4-ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
17,19 กรกฏาคม 2561
นักเรียน ม.1-ม.6 หยุดอ่านหนังสือ
18 - 20 กรกฏาคม 2561
นักเรียน ป.1-ป.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 , ทดสอบพัฒนาการด้วยงานฐาน อ.1-3
22 กรกฏาคม 2561
ค่ายภาษาอังกฤษ ป.1-ป.2
24 กรกฏาคม 2561
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ระดับอนุบาล,ประถม,มัธยม
25 กรกฏาคม 2561
กิจกรรมวันภาษาไทย (นิทรรศการ)
26 กรกฏาคม 2561
พิธีถวายพระพร รัชกาลที่ 10
27 - 30 กรกฏาคม 2561
หยุดเรียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา , วันเข้าพรรษา ,
วันเฉลิมพระพรรษารัชกาลที่ 10 และวันหยุดชดเชย
 
Month/Day/Year
Events
July 4th , 2018
Beaver Scout Scarf Ceremony
July 6th, 2018
Grade 4 P.T.N. Market Activity
July 1st , 2018
Thai Language Camp for grade 4th - 9th
July 9th , 2018
Certificate Ceremony for good and honest students
July 10 th - 11th , 2018
Doing penance for sins for Catholic students
July 16th,18th,20th , 2018
Midterm 1 Exam/2018 for grade 7th-9th
July 16th,18th,20th,23rd , 2018
Midterm 1 Exam/2018 for grade 10th-12th
July 17th,19th , 2018
Day Off For Review Lesson (Grade 7th-12th)
July 18th- 20th , 2018
Midterm 1 Exam/2018 for grade 1st-6th ,
Development test with basic work for kindergarten
July 22nd , 2018
Thai Language Camp for grade 1st - 2nd
July 24th , 2018
Candle Parade Activity (Khao Phansa) for Kindergarten , grade 1st-12th
July 25th , 2018
Thai Language Day & Exhibition
July 26th , 2018
Celebration for King Rama 10th Birthday
July 27th - 30th , 2018
Official Holidays for Asarnha Bucha Day , Khao Phansa (Buddhist Lent
Day) , King Rama 10th Birthday And Substitution Day (Monday)
 
年 / 月/ 日
活动
4日七月份2018年
tóng zi jūn wéi jīn yǐshì (Beaver) 童子军(围巾)仪式
6日七月份2018年
xiǎo xué sì nián jí (tiào zǎo shì chǎng) 小学四年级 (跳蚤市场)
8日七月份2018年
xiǎo xué sì nián jí tài yǔ xià lìng yíng
小学四年级-高中泰语夏令营
9日七月份2018年
jīn bú mèi bān jiǎng diǎn lǐ “拾金不昧”颁奖典礼
10-11日七月份2018年
xué sheng tiān zhǔ jiào xìn tú gāo bái rì 学生天主教信徒告白日
16日,18日,20日七月份2018年
2018 nián dì yī xué qī chū zhōng qī zhōng kǎo shì
2018年第一学期初中期中考试
16日,18日,20日,23日七月份2018年
2018 nián dì yī xué qī gāo zhōng qī zhōng kǎo shì
2018年第一学期高中期中考试
17日,19日七月份2018年
chūzhōng –gāo zhnōg xué sheng fàng jià zì xí
初中-高中学生放假自习
18-20日七月份2018年
2018 nián dì yī xué qī xiǎo xué yī - liù nián jí qī zhōng kǎo
shì yòuěr yuán xiǎo bān –zhōng bān –dà bān cè shì
2018年第一学期小学一-六年级期中考试幼儿园小班-中班-大班测试
22日七月份2018年
xiǎo xué yī - èr nián jí yīng yǔ xià lìng yíng
小学一-二年级英语夏令营
24日七月份2018年
yòu ér yán,xiǎo xué –chū zhōng –gāo zhōng (kè wài huó dòng shǒu xià jié)
幼儿园,小学-初中-高中 (课外活动守夏节)
25日七月份2018年
( shǒu xià jié ) tài yǔ
(泰语语言)活动
26日七月份2018年
(lā mǎ shí shì huáng chǔ diàn xià) yǐ shì
(拉玛十世皇储殿下)仪式
27-30日七月份2018年
xué xiào fàng jià (bài fó jié , shǒu xià jié )
学校放假 (拜佛节, 守夏节)
(lā mǎ shí shì huáng chǔ diàn xià) dàn sheng jì niàn rì kāi mù diǎn lǐ bǔ xiū jiā rì.
(拉玛十世皇储殿下)诞生纪念日开幕典礼-补休假日