ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซร์ของโรงเรียนเรา | ปรัชญาโรงเรียน "ซื่อสัตย์ เมตตาวิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม" | คำขวัญของโรงเรียน "ริเริ่ม รอบรู้ กตัญญู สามัคคี"
 Slides โดย www.itangmo.com
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
[4 ก.ค. 60]
เอกสารแจ้งเรื่องการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  รายละเอียด
[5 มิ.ย. 60]
ขั้นตอนการขอเอกสารหลักฐานการศึกษาห้องวัดผล  รายละเอียด
[18 พ.ค. 60]
ใบสมัครเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2560  รายละเอียด
[10 พ.ค. 60]
รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560  รายละเอียด
[16 ก.พ. 60]
ราคาหนังสือและสมุด ปีการศึกษา 2560  รายละเอียด
 
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
2 กรกฎาคม 2560
English Camp ป.3 - ป.4
4 - 5 กรกฎาคม 2560
นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป
5 กรกฎาคม 2560
มอบเกียรติบัตรเด็กดีศรี พ.ท.น. , นักเรียนซื่อสัตย์
6 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
7 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ระดับปฐมวัย , มิสซาศุกร์ต้นเดือน , ตลาดนัดพอเพียง ป.4
8 - 11 กรกฎาคม 2560
ปิดทำการ วันอาสาฬหบูชา , วันเข้าพรรษา , วันหยุดชดเชย
12 - 14 กรกฎาคม 2560
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/60 ระดับ ป.1 - ป.6 , ทดสอบพัฒนาการด้วยงานฐาน ระดับปฐมวัย
12 , 14 , 18 กรกฎาคม 2560
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/60 ระดับ ม.1 - ม.3
13 , 17 , 19 กรกฎาคม 2560
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/60 ระดับ ม.4 - ม.6
17 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมทัศนศึกษา ป.2
19 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมทัศนศึกษา ป.1 , ป.3
20 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมทัศนศึกษา ม.5 แผนที่ 1 - 3
21 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมทัศนศึกษา ป.5
25 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1 , ม.3
24 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมเรียนรู้สู่มหาวิทยาลัย พบพี่ด้วยรักและห่วงใยใต้ร่มนนทรี
25 - 27 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
26 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมวันภาษาไทย
27 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมถวายพระพร รัชกาลที่ 10
28 กรกฎาคม 2560
ปิดทำการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
 
Month/Day/Year
Events
July 2nd 2017
English Camp for 3rd grade , 4th grade
July 4th - 5th 2017
Doing Penance for Sins for Catholic students
July 5th 2017
Certificate Ceremony
July 6th 2017
Candle Parade Activity (Khao Phansa)
July 7th 2017
Candle Parade Activity for Kindergarten (Khao Phansa) ,
Monthly Missa , Grade 4 P.T.N. Market Activity
July 8th - 11th 2017
Asarnha Bucha Day , Khao Phansa (Buddhist Lent Day) ,
2 Substitution Days (Monday & Tuesday)
July 12th - 14th 2017
Midterm 1 Exam/2017 for 1st - 6th grades ,
Development test with basic work for kindergarten
July 12th , 14th , 18th 2017
Midterm 1 Exam/2017 for 7th - 9th grades
July 13th , 17th , 19th 2017
Midterm 1 Exam/2017 for 10th - 12th grades
July 17th 2017
Field trip for 2nd grade
July 19th 2017
Field trip for 1st grade , 3rd grade
July 20th 2017
Field trip for 11th grade
July 21st 2017
Field trip for 5th grade
July 25th 2017
Field trip for 7th grade , 9th grade
July 24th 2017
Guidance to Further Study Activity
July 25th - 27th 2017
School Library Activities
July 26th 2017
Thai Language Day & Activity
July 27th 2017
Celebration for King Rama 10th Birthday
July 28th 2017
Official Holidays for King Rama 10th Birthday
 
年 / 月/ 日
活动
2017 年 7 月 2 日
英语夏令营     yīng yǔ xià lìng yíng
2017 年 7 月 4 日 - 5 日
教会学生告白日     jiào huì xué sheng gào bái rì
2017 年 7 月 5 日
“拾金不昧” 颁奖典礼     "shí jīn bú mèi" bān jiǎng diǎn lǐ
2017 年 7 月 6 日
活动 (拜佛点蜡烛夏安居)     huó dòng (bài fó diǎn là zhú xià an jū)
2017 年 7 月 7 日
活动 (幼儿园-拜佛点蜡烛夏安居) huó dòng ( yòu ěr yuán - bài fó diǎn là zhú xià an jū ),

天主教信徒集会 tiān zhǔ jiào xìn tú jì huì , 跳蚤市场 ( 四学五年级 ) tiàozǎo shìchǎng (sì xué wǔ niánjí)

2017 年 7 月 8 日 - 11 日
学校放假 (拜佛节 , 守夏节 , 补休假日)
xué xiào fàng jià (bài fó jié , shǒu xià jié , bǔ xiū jiā rì)
2017 年 7 月 12 日 - 14 日
2017年第一学期小学一-六年级期中考试
2017 nián dì yī xué qī xiǎo xué yī - liù nián jí qī zhōng kǎo shì
2017 年 7 月 12 日 , 14 日 , 18 日
2017年第一学期初中期中考试  2017 nián dì yī xué qí chū zhōng qí zhōng kǎo shì
2017 年 7 月 13 日 , 17 日 , 19 日
2017年第一学期高中期中考试  2017 nián dì yī xué qí gāo zhōng qí zhōng kǎo shì
2017 年 7 月 17 日
(课外交流) 小学二年级    (kè wài jiāo liú huó dòng) xiǎo xué èr nián jí
2017 年 7 月 19 日
(课外交流) 小学一年级 , 小学三年级
(kè wài jiāo liú huó dòng) xiǎo xué yī nián jí, xiǎo xué sān nián jí
2017 年 7 月 20 日
(课外交流) 高中二年级    (kè wài jiāo liú huó dòng) gāo zhōng èr nián jí
2017 年 7 月 21 日
(课外交流) 小学五年级    (kè wài jiāo liú huó dòng) xiǎo xué wǔ nián jí
2017 年 7 月 25 日
(课外交流) 初一年级 , 初三年级
(kè wài jiāo liú huó dòng) chū yī nián jí , chū sān nián jí
2017 年 7 月 24 日
大学活动宣传 (学长学姐交流活动)
dà xué huó dòng xān chuáng (xué zhǎng xué jiě jiāo liù huó dòng)
2017 年 7 月 25 日 - 27 日
图书馆活动     tú shū guǎn huó dòng
2017 年 7 月 26 日
(语言) 泰语活动     (yǔ yán) tài yǔ huó dòng
2017 年 7 月 27 日
(拉玛十世皇储殿下)诞生纪念日开幕典礼
(lāmǎ shí shì huáng chǔ diàn xià) dàn sheng jì niàn rì kāi mù diǎn lǐ
2017 年 7 月 28 日
(拉玛十世皇储殿下)诞生纪念日闭幕典礼
(lā mǎ shí shì huáng chǔ diàn xià) dàn sheng jì niàn rì bì mù diǎn lǐ