ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซร์ของโรงเรียนเรา | ปรัชญาโรงเรียน "ซื่อสัตย์ เมตตาวิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม" | คำขวัญของโรงเรียน "ริเริ่ม รอบรู้ กตัญญู สามัคคี"
 Slides โดย www.itangmo.com
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
[8 ธ.ค. 60]
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/60 ระดับชั้น ป.1 - ม.6  รายละเอียด
[7 ธ.ค. 60]
เอกสารลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับชั้น อ.1 - ม.6
 รายละเอียด
[29 ก.ย. 60]
ใบสมัครเรียนพิเศษเย็น,วันเสาร์ ประจำปีการศึกษา 2/2560  รายละเอียด
[11 ส.ค. 60]
ค่าเทอมภาคเรียนที่ 2/60  รายละเอียด
[11 ส.ค. 60]
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/61  รายละเอียด
[31 ก.ค. 60]
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2/60,1/61  รายละเอียด
[31 ก.ค. 60]
แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคาร  รายละเอียด
[5 มิ.ย. 60]
ขั้นตอนการขอเอกสารหลักฐานการศึกษาห้องวัดผล  รายละเอียด
 
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
23 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561
โรงเรียนปิดทำการวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่
5 มกราคม 2561
มิสซาศุกร์ต้นเดือน
6 มกราคม 2561
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4
6 - 7 มกราคม 2561
ค่ายลูกเสือ ป.5 (ค่ายเซ็นคาเบรียล)
8 , 15 มกราคม 2561
นักเรียนชั้น ม.6 สอบเตรียม GAT,PAT
8 มกราคม 2561
มอบเกียรติบัตรเด็กดี นักเรียนซื่อสัตย์ , รับสมัครกรรมการสภานักเรียนปี 2561
8 - 11 มกราคม 2561
ประชุมนักเรียนประจำเดือน
9 - 10 มกราคม 2561
นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป
10 มกราคม 2561
ค่ายลูกเสือ Day Camp ป.4 (ค่ายเซ็นคาเบรียล)
10 , 17 มกราคม 2561
กิจกรรมเสริมศักยภาพ 12.00 - 12.50 น.
12 มกราคม 2561
กิจกรรมวันเด็ก , ค่ายลูกเสือปฐมวัย Beaver Daycamp
13 มกราคม 2561
วันเด็กแห่งชาติ
15 - 17 มกราคม 2561
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 เข้าค่ายเขาชนไก่
15 มกราคม 2561
กิจกรรมวันครู
16 มกราคม 2561
วันครูแห่งชาติ (ปิดทำการเรียนการสอน)
20 มกราคม 2561
กิจกรรมราตรีแดงขาว ครั้งที่ 17 สานฝันปฐมวัยครั้งที่ 13
22 - 26 มกราคม 2561
มหกรรมนาฏศิลป์
24 มกราคม 2561
วันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560
25 มกราคม 2561
กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน
25 , 26 ,29 มกราคม 2561
นักเรียนชั้น ม.6 ติวสอบ GAT,PAT
26 - 28 มกราคม 2561
ค่ายลูกเสือ ม.2 (ค่ายเสือป่าแคมป์)
27 มกราคม 2561
Daycamp ปฐมวัยโรงเรียนในเครือคณะ พ.ท.น.
29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561
ติวข้อสอบ O-NET ป.6 , ม.3
29 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2561
ปฐมวัยเรียนรู้ด้วยระบบ Project Approach
31 มกราคม 2561
ถ่ายรูปบัณฑิต ม.6
 
Month/Day/Year
Events
December 23rd, 2017 - January 2nd, 2018
Christmas and New Year Holidays
January 5th, 2018
Monthly Mass
January 6th, 2018
Entrance Examination of Grade 10
January 6th - 7th, 2018
Scout Camp for Grade 5
January 8th , 15th, 2018
GAT,PAT Training for Grade 12
January 8th, 2018
Certificate Ceremonyfor good and honest students ,
Student council recruitment for Academic Year 2018
January 8th - 11th, 2018
Monthly Students Meeting
January 9th - 10th, 2018
Doing Penance for Sins for Catholic students
January 10th, 2018
Scout Camp for Grade 4
January 10th , 17th, 2018
Wednesday Activities at Noon
January 12th, 2018
Children’s Day Activities , Scout Day Camp for Kindergarten
January 13th, 2018
Children’s Day
January 15th - 17th, 2018
Field Training Exercise for Reserve Officer Training Cops Student 2nd year
January 15th, 2018
Teachers’s Day Activities
January 16th, 2018
Official Holiday of Teachers’s Day
January 20th, 2018
P.T.N. Night XVII , P.T.N. Kindergarten Night XIII
January 22nd - 26th, 2018
Thai Classical Dance Activities
January 24th, 2018
Academic Day Activities
January 25th, 2018
Student Council Election Activities
January 25th,26th,29th, 2018
Grade 12 revising for GAT,PAT
January 26th- 28th, 2018
Scout Day Camp for Grade 8
January 27th, 2018
Academic Kindergarten Daycamp for Affiliated schools
January 29th - February 2nd, 2018
Grade 6 & Grade 9 revising for O-net
January 29th - February 23rd, 2018
Kindergarten learning with the Project Approach
January 31st, 2018
Graduate Photography for Grade 12
 
年 / 月/ 日
活动
2017 年 12 月 23 日 - 2018 年 1 月 2 日
quán xiào fàng jià ( shèng dàn jié - yuán dàn )
全校放假(圣诞节-元旦)
2018 年 1 月 3 日
quán xiào kāi xué   全校开学
2018 年 1 月 5 日
tiān zhǔ jiào xìn tú yuè dǐ jì huì   天主教信徒月底集会
2018 年 1 月 6 日
gāo zhōng yī nián jí ( kǎo shì xuǎn zé )   高中一年级 (考试选择)
2018 年 1 月 6 - 7 日
xiǎo xué wǔ nián jí (tóng zi jūn )   小学五年级 (童子军)
2018 年 1 月 8 . 15 日
gāo zhōng sān nián jí kào shì CAT,PAT
高中三年级 考试CAT ,PAT
2018 年 1 月 8 日
“shí jīn bú mèi ” bān jiǎng diǎn lǐ – zhāo sheng wěi yuán huì
2018年 “拾金不昧”颁奖典礼-招生委员会
2018 年 1 月 8 - 11 日
yuè dǐ xué sheng huì yì   月底学生会议
2018 年 1 月 9 - 10 日
jiào huì xué sheng dǎo gào bái rì   教会学生祷告日
2018 年 1 月 10 日
xiǎo xué sì nián jí tóng zi jūn ( yíng)
小学四年级 Day Camp 童子军(营)
2018 年 1 月 10.17 日
huó dòng zhōu sān zhōng wǔ sùn zhí tuò zhǎng 12.00-12.50
活动: 素质拓展
2018 年 1 月 12 日
Beaver Daycamp huó dòng (ér tóng jié) yòu ěr yuán tóng zi jūn
活动: (儿童节) 幼儿园 (童子军)
2018 年 1 月 13 日
ér tóng jié   儿童节
2018 年 1 月 15 - 17 日
xiǎo xué èr nián jí xué sheng jūn xùn   小学二年级学生军训
2018 年 1 月 15 日
jiào shī jié   活动: (教师节)
2018 年 1 月 16 日
jiào shī jié (xué xiào fàng jià)   教师节 (学校放假)
2018 年 1 月 20 日
huó dòng dì shí qī jiè ( biǎo yǎn yì shù ) dì shí sān cì yòu ér yuán (yǔ..)
活动: 第十七届 (表演艺术) 第十三次幼儿园 (雨..)
2018 年 1 月 22 - 26 日
huó dòng wǔ dǎo biǎo yǎn yì shù   活动:舞蹈表演艺术
2018 年 1 月 24 日
kè wài jiāo liú huó dòng   2017年(课外交流活动)
2018 年 1 月 25 日
huó dòng xué sheng xuán jǔ wěi yuán huì  活动: 学生会选举
2018 年 1 月 25.26.29 日
gāo zhōng sān nián jí fú xí kǎo shì GAT,PAT
高中三年级复习 (考试 ) GAT,PAT
2018 年 1 月 26 - 28 日
chū zhōng èr nián jí tóng zi jūn ( yíng)
初中二年级童子军 (营)
2018 年 1 月 27 日
pā há lè tài nuǎn tà wǔ lǐ xué xiào DayCamp
帕哈勒泰暖他武里学校 (幼儿园 ) DayCamp
2018 年 1 月 29 日 - 2月 份2日
xiǎo xué liù nián jí – chū zhōng sān nián jí fú xí shì tí O-NET
小学六年级-初中三年级复习试题 O-NET
2018 年 1 月 29 日 - 2月 份23日
yòu ér yuán jiào yù kè chéng Project Approach
幼儿园教育课程 Project Approach
2018 年 1 月 31 日
pāi shè gāo zhōng sān nián jí bì yè zhào
拍摄高中三年级毕业照