ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซร์ของโรงเรียนเรา | ปรัชญาโรงเรียน "ซื่อสัตย์ เมตตาวิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม" | คำขวัญของโรงเรียน "ริเริ่ม รอบรู้ กตัญญู สามัคคี"
i Slides โดย www.itangmo.com
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
[27 ก.พ. 62]
เอกสารสั่งจองสมุด-หนังสือ ปี 2562 รายละเอียด
[21 ก.พ. 62]
แผ่นพับใบสมัคร Summer ปี 2562 รายละเอียด
[07 ธ.ค. 61]
เอกสารลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
 
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
26 มีนาคม - 26 เมษายน 2562
Summer ชั้นบริบาล - ม.6
8 เมษายน 2562
หยุดชดเชยวันจักรี
12 - 16 เมษายน 2562
หยุดวันสงกรานต์
19 เมษายน 2562
ทัศนศึกษานักเรียน ม.1 , ม.2 (Dream World)
22 เมษายน 2562
ทัศนศึกษานักเรียน ป.1 , ป.3 (Siam Ocean World)
23 เมษายน 2562
ทัศนศึกษานักเรียน ป.4 , ป.6 (KidZania)
26 เมษายน 2562
ปิดภาคเรียน Summer
11 - 12 พฤษภาคม 2562
ค่ายปฐมนิเทศนักเรียน ม.4
14 พฤษภาคม 2562
ชั้นบริบาล - อ.1 , ป.1 - ม.6 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
16 พฤษภาคม 2562
ชั้น อ.2 - อ.3 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 
Month/Day/Year
Events
March 26th - April 26th , 2019
Summer Course 2019 (Pre-Kindergarten - 12th grade)
April 8th , 2019
Substitue of Chakri Day
April 12th - April 16th , 2019
Songkran Public Holidays
April 19th , 2019
Field trip for grade 7th - 8th (Dream World)
April 22nd , 2019
Field trip for grade 1st , grade 3rd (Siam Ocean World)
April 23rd , 2019
Field trip for grade 4th , grade 6th (KidZania)
April 26th , 2019
End of Summer Course 2019
May 11th - 12th , 2019
Orientation camps for grade 10th
May 14th , 2019
First day of school, 1st semester, academic year 2019
for Pre-Kindergarten - Kindergarten grade 1st & grade 1st - 12th
May 16th , 2019
First day of school, 1st semester, academic year 2019 for Kindergarten grade 2nd - 3rd
 
年 / 月 / 日
活动
2019 年 3 月 26 日- 4 月 26 日
yòu ér yuán xiǎo xué gāo Zhōng shū jià kāi xué
幼儿园中小学高中暑假开学
2019 年 4 月 8 日
bǔ xiū fǎ dìng rì     补休(法定日)
2019 年 4 月12-16 日
Pō shuǐ jié sòng gān jié fàng jià     泼水节(宋干节)放假
2019 年 4 月 19 日
Chū yī chū èr xué sheng yóu lǎn mèng huàn lè yuán
初一、初二学生 游览梦幻乐园 (Dream World)
2019 年 4 月 22 日
Xiǎo xué yī -sān nián jí yóu lǎn hǎi yáng shì jiè
小学一-三年级 游览海洋世界 (Siam Ocean World)
2019 年 4 月 23 日
Xiǎo xué sì nián jí -liù nián jí yóu lán hǎi yáng gōng yuán
小学四年-六年级游览海洋公园(KidZania)
2019 年 4 月 26 日
Shǔ jià bì mù     暑假闭幕
2019 年 5 月 11-12 日
gāo yī xīn sheng rè shēn tǐ yàn xià lìng yíng
高一新生热身体验夏令营
2019 年 5 月 14 日
èr líng yī jiǔ nián yòu ěr yuán qián bān -xiǎo bān-zhōng xiǎo xué gāo Zhōng dì
yī xué qī kāi xué
2019年幼儿园前班-小班-中小学高中第一学期开学
2019 年 5 月 16 日
èr líng yī jiǔ nián yòu ěr yuán Zhōng bān -dà bān-dì yī xué qī kāi xué
2019年幼儿园中班-大班第一学期开学