ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซร์ของโรงเรียนเรา | ปรัชญาโรงเรียน "ซื่อสัตย์ เมตตาวิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม" | คำขวัญของโรงเรียน "ริเริ่ม รอบรู้ กตัญญู สามัคคี"
 Slides โดย www.itangmo.com
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
[29 ก.ย. 60]
ใบสมัครเรียนพิเศษเย็น,วันเสาร์ ประจำปีการศึกษา 2/2560  รายละเอียด
[11 ส.ค. 60]
ค่าเทอมภาคเรียนที่ 2/60  รายละเอียด
[11 ส.ค. 60]
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1/61  รายละเอียด
[31 ก.ค. 60]
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2/60,1/61  รายละเอียด
[31 ก.ค. 60]
แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคาร  รายละเอียด
[5 มิ.ย. 60]
ขั้นตอนการขอเอกสารหลักฐานการศึกษาห้องวัดผล  รายละเอียด
 
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
1 กันยายน 2560
มิสซาศุกร์ต้นเดือน
2 - 3 กันยายน 2560
ค่ายคุณธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , 6
8 กันยายน 2560
ตลาดนัดพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
10 กันยายน 2560
ค่ายภาษาไทย “ตามรอยนิราศภูเขาทอง”
11 กันยายน 2560
มอบเกียรติบัตรเด็กดีศรี พ.ท.น,นักเรียนซื่อสัตย์
11 , 13 , 15 , 18 กันยายน 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายภาคเรียน 1/2560
12 - 13 กันยายน 2560
นักเรียนคาทอลิกรับศีลอภัยบาป
12 - 15 กันยายน 2560
สัปดาห์ปิดกิจกรรมชมรม สอบปลายภาคเรียน 1/2560
16 - 17 กันยายน 2560
จิตอาสาปลูกปะการัง (โครงการร่วม)
18 กันยายน - 6 ตุลาคม 2560
สอบ GAT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
20 กันยายน 2560
งานวิชาการปฐมวัย
20 , 21 , 26 , 28 กันยายน 2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5 สอบปลายภาคเรียน 1/2560
22 , 25 , 27 , 29 กันยายน 2560
ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบปลายภาคเรียน 1/2560
28 - 29 กันยายน 2560
อนุบาล 1 - 3 ทดสอบด้านสติปัญญา
2 - 6 ตุลาคม 2560
เปิดเรียนภาค 2/2560 ช่วงแรก
5 ตุลาคม 2560
กิจกรรมประกวดหนังสั้น
9 - 25 ตุลาคม 2560
เรียนพิเศษ October Special Course
25 - 29 ตุลาคม 2560
โรงเรียนปิดทำการ
30 ตุลาคม 2560
เปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2560
 
年 / 月/ 日
活动
2017 年 9 月 1 日
天主教信徒聚会     tiān zhǔ jiào xìn tú jù huì
2017 年 9 月 2 - 3 日
佛学体验营(高中四-六年级)     fó xué tǐ yuàn yín ( gāo zhōng sì - liù nián jí )
2017 年 9 月 8 日
跳蚤市场(六年级)     tiào zǎo shì chǎng (liù nián jí)
2017 年 9 月 10 日
泰国古诗夏令营     tài guó gū shī xià lìng yíng
2017 年 9 月 11 日
“拾金不昧”颁奖典礼     “shí jīn bú mèi ” bān jiǎng diǎn lǐ
2017 年 9 月 11,13,15,18 日
第一学期期末考试(高中六年级)     dì yī xué qī qī mò kǎo shì (gāo zhōng liù nián jí)
2017 年 9 月 12-13 日
教会学生告白日     jiào huì xué sheng gāo bái rì
2017 年 9 月 12-15 日
第一学期兴趣班闭幕 (期末考试 )     dì yī xué qī xing qù bān bì mù (qī mò kǎo shì )
2017 年 9 月 16-17 日
自愿者种植珊瑚 (联合发展)     zhì yàn zhě zhòng zhí shān hú (lián hé fā zhǎn)
2017 年 9 月 18 日 - 10 月 6 日
高中六年级 考试GAT     gāo zhōng liù nián jí kào shì
2017 年 9 月 20 日
幼儿园1-3 班 学科教育展览     yòu ěr yuán 1-3 xué kē jiào yù zhǎn lǎn
2017 年 9 月 20,21,26,28 日
第一学期 期末考试 (高中四-五年级 )     dì yī xué qī qī mò kǎo shì (gāo zhōng sì - wǔ nián jí )
2017 年 9 月 22,25,27,29 日
第一学期期末考试 (小学至初中三年级)     dì yī xué qī qī mò kǎo shì (xiǎo xué zhì chū zhōng sān nián jí)
2017 年 9 月 28-29 日
幼儿园1-3 智力测试     yòu ěr yuán 1-3 zhì lì cè shì
2017 年 10 月 2-6 日
2017第一学期开学 (首次)     dì èr xué qī kāi xué (shǒu cì )
2017 年 10 月 5 日
短剧选拔赛     duàn jù xuǎn bā sài
2017 年 10 月 9-25 日
活动(十月份特殊课程)     huó dòng (shí yuè fèn tè shū kè chéng)
2017 年 10 月 25-29 日
全校放假     quán xiào fàng jiā
2017 年 10 月 30 日
2017第二学期开学     dì èr xué qī kāi xué