ขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซร์ของโรงเรียนเรา | ปรัชญาโรงเรียน "ซื่อสัตย์ เมตตาวิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม" | คำขวัญของโรงเรียน "ริเริ่ม รอบรู้ กตัญญู สามัคคี"
Slides โดย www.itangmo.com
Slide 1
Slide 2
Slide 3
[17 พ.ค. 61]
เอกสารลงทะเบียนเรียนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2561 รายละเอียด
[10 พ.ค. 61]
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
[26 เม.ย. 61]
แบบรายงาน และขยายผลประชุม อบรม สัมมนา ปีการศึกษา 2561 รายละเอียด
 
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
4 มิถุนายน 2561
นักเรียนคาทอลิก เริ่มต้นเรียนคำสอน
6 มิถุนายน 2561
พิธีมอบเข็ม นักเรียนชั้น ม.4
8 มิถุนายน 2561
กิจกรรมสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
11 มิถุนายน 2561
เริ่มต้นโครงการประกวดหนังสั้น
12 - 13 มิถุนายน 2561
นักเรียนคาทอลิก รับศีลอภัยบาป
13 มิถุนายน 2561
กิจกรรมบริจาคโลหิต
14 มิถุนายน 2561
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 , ประกวดวาดภาพกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
17 มิถุนายน 2561
ค่ายสังคม ระดับชั้น ป.4 - ม.3
18 - 21 มิถุนายน 2561
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
26 มิถุนายน 2561
กิจกรรมวันสุนทรภู่ (นิทรรศการ)
27 มิถุนายน 2561
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (นิทรรศการ)
29 มิถุนายน 2561
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
 
Month/Day/Year
Evens
June 4th , 2018
Begining Catechesis for Catholic Students
June 6th , 2018
Give school pins for 10th grade
June 8th , 2018
The Sacred Heart of Jesus Ceremony
June 11th , 2018
Begining Short Film Projects Year 2018
June 12th - 13th , 2018
Doing penance for sins for Catholic students
June 13th , 2018
Blood Donation Activity
June 14th , 2018
Wai Kru Ceremony for Academy Year 2018 ,
Against Drug Abuse Day Painting Contest 2018
June 17th , 2018
Social camp for 4th - 9th grade
June 18th - 21st , 2018
School Library Week Activity
June 26th , 2018
Sunthorn Phu Day Exhibition
June 27th , 2018
Against Drug Abuse Day Exhibition
June 29th , 2018
Thai Scouts' Day Activity
 
年 / 月/ 日
活动
4 日六月份 2018年
xtiān zhǔ jiào xìn tú péi xùn bān
天主教信徒(培训班)
6 日六月份 2018年
gāo zhōng sì nián jí bān jiǎng yǐ shì
高中四年级颁奖仪式
8 日六月份 2018年
pā há lèi tài tiān zhǔ jiào yǐ shì
帕哈勒泰天主教仪式
11 日六月份 2018年
duàn jù xuǎn bā sài
短剧选拔赛
12-13日六月份2018年
jiào huì xué sheng gào bái rì
教会学生告白日
13 日六月份 2018年
ài xīn xiàn xuě
爱心献血
14 日六月份 2018年
èr líng yī bā nián jiào shī jié ,jìn dú huì huà bǐ sài
2018年 教师节, 禁毒绘画比赛
17 日六月份 2018
shè huì xué xiǎo xué sì nián jí - gāo sān yíng
社会学小学四年级-高三(营)
18-21日六月份2018年
tú shū guǎn (xīng qí ) huó dòng
图书馆(星期)活动
26 日六月份 2018
(tai guó zhù míng shī rén )sunthorh phu (zhǎn lǎn rì)
(泰国著名诗人)Sunthorh phu (展览日)
27 日六月份 2018
jìn dú xuān chuán ( zhǎn lǎn rì)
禁毒宣传 (展览日)
29 日六月份 2018
tóng zi jūn chéng lì huó dòng
童子军成立活动